תאריכים חשובים

להלן תאריכי יעד:

חודש תאריך פעולה
נובמבר 2014 15/11/14 תחילת הגשת תקצירים
פברואר 2015 20/02/15 מועד אחרון להגשת תקצירים שיופיעו בחוברת התקצירים
מרץ 2015 30/03/15 מועד אחרון להגשת תקצירים (שלא יופיעו בחוברת התקצירים)
אפריל 2015 01/04/15 הרשמת מרצים
יוני 2015 11-15/6/15 ימי הכנס