הוראות להגשת תקצירים

הגשת התקציר הינה ע"פ הכללים הבאים:

* אורך התקציר לא יעלה על 250 מילים.

* על התקציר להיות מוגש בשפה האנגלית.

* הגשת התקציר מותנית בהשתתפות בכנס.
(לפרטים על עלות ההרשמה ראה סעיף "הרשמה")

דוגמה:

1. תקציר מובנה

2. תקציר שאינו מובנה

 להגשת תקצירים אנא לחץ/י כאן