וועדה מארגנת

ד"ר אורלי יזדי – עוגב (יו"ר)| Ugav@netvision.net.il | המכללה האקדמית בוינגייט

פרופ' ישעיהו "שייקה" הוצלר shayke.hutzler@gmail.com | המכללה האקדמית בוינגייט

ד"ר אסנת דואר – פליסo_fliess-douer@wincol.ac.il | המכללה האקדמית בוינגייט

גב' רנדי גרובר randig@jdc.org.il | ארגון הג'וינט ישראל

גב' ריבה מוסקלriva@kshalem.org.il | קרן של"ם

גב' דליה ניסים DaliaN@molsa.gov.il | משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר ענת גובר חכםanatc@iscd.com| איל"ן – מרכז הספורט לנכים ברמת גן

ד"ר מיכאל אשכנזיmichaela@wincol.ac.ilהמכללה האקדמית בוינגייט

מר אלי סיגל | eli-s@wincol.ac.il| המכללה האקדמית בוינגייט

כתיבת תגובה