וועדה מדעית

פרופ' ישעיהו "שייקה" הוצלר (יו"ר) | shayke@wincol.ac.il |המכללה האקדמית בוינגייט

ד"ר דנה רוט| Danar@beitissie.org.il | בית איזי שפירא, רעננה

ד"ר אסנת דואר – פליסO_fliess-douer@wincol.ac.il | המכללה האקדמית בוינגייט

ד"ר ענת חכם – גוברanatc@iscd.com | איל"ן – מרכז הספורט לנכים ברמת גן

פרופ' יואב מריק  | yoavm@molsa.gov.il | משרד הרווחה והשירותים החברתיים

פרופ' אליעזר כרמלי | ecarmeli@univ.haifa.ac.il| אוניברסיטת חיפה

ד"ר יעל אלמוסני  | agoelle@smile.net.il | המכללה האקדמית בוינגייט

ד"ר שרון ברק| sharoni.baraki@gmail.com | מכללת קיי

ד"ר גבי זליג| Gabi.Zeilig@sheba.health.gov.il |מרכז רפואי שיבא

ד"ר אורלי יזדי – עוגב| ugav@netvision.net.il |המכללה האקדמית בוינגייט

ד"ר דליה ניסיםDaliaN@molsa.gov.il | משרד הבריאות

ד"ר לורי מלוןLaurieM@lakeshore.org| עמותת לייקשור אלאבמה

פרופ' מרטין בלוק| meb7u@cms.mail.virginia.edu | אוניברסיטת וירג'יניה

פרופ' שונית רייטר| shunitr@edu.haifa.ac.il | אוניברסיטת חיפה

ד"ר אילת דונסקי| ayelet@wincol.ac.il |המכללה האקדמית בוינגייט

ד"ר מירי גץ| miri.getz@gmail.com | מכללת סמינר הקיבוצים

ד"ר שירלי וורנר| shirli.werner@mail.huji.ac.il | האוניברסיטה העברית ירושלים

ד"ר אברהם כץ| katzmed@gmail.com | ההתאחדות לספורט נכים

ד"ר יעל לנדר | yaell@wingate.org.il| היחידה לספורט הישגי, מכון וינגייט

ד"ר סימה זך | simaz@wincol.ac.il| המכללה האקדמית בוינגייט

כתיבת תגובה